<rp id="08dpd"><menuitem id="08dpd"></menuitem></rp>
   1. <tt id="08dpd"><form id="08dpd"></form></tt>

    <rp id="08dpd"></rp>
    <tt id="08dpd"><noscript id="08dpd"></noscript></tt>

      Dyrektor generalny VMware o?pandemii COVID-19

      ?Kiedy normalna praca jest niemo?liwa, musimy skupi? si? na pomaganiu sobie nawzajem oraz wspiera? naszych klientów w?reagowaniu na obecn? sytuacj? i?dostosowywaniu si? do bie??cych warunków". — Pat Gelsinger Dyrektor generalny VMware

      Przeczytaj komunikat 
      artical-pat3

      Aktualno?ci

      Platforma VMware Cloud Foundation 4

      Poznaj najnowsze mo?liwo?ci naszej platformy hybrydowej obs?uguj?cej nowoczesne aplikacje.

      Odkryj nowe funkcje 

      Nowa wersja vSphere: kluczowe us?ugi dla nowoczesnej chmury hybrydowej

      Obs?uga nowoczesnych aplikacji, prostszy development i?wygoda dla administratorów VI.

      Wi?cej o?vSphere?7 

      Dowolna aplikacja w?dowolnej chmurze

      Wykorzystaj potencja? Kubernetes, by tworzy? oraz uruchamia? aplikacje i?nimi zarz?dza?.

      Zmodernizuj aplikacje 

      vSAN7: zmodernizuj swoje ?rodowisko HCI

      Odkryj nowe funkcje pozwalaj?ce na obs?ug? nowoczesnych aplikacji w infrastrukturze HCI.

      Dowiedz si? wi?cej 

      Poznaj VMware Cloud

      Czy mo?na dzi? funkcjonowa? bez chmury? Przekonaj si?, jak wdra?a? aplikacje w?dowolnej chmurze i?tam nimi zarz?dza?, zachowuj?c przy tym najwy?szy poziom wydajno?ci i?stabilno?ci. Rozwi?zania VMware daj? Ci wolno?? tworzenia i wdra?ania nowoczesnych aplikacji — od centrum przetwarzania danych, przez chmur?, po brzeg sieci.

      Odkryj VMware Cloud 
      Jakie masz priorytety IT?
      Wi?cej historii klientów 

      Wypróbuj bezp?atnie produkty VMware

      Wypróbuj vSphere

      Odkryj najlepsz? platform? wirtualizacji dla Twojej chmury hybrydowej.

      Otwórz zaj?cia praktyczne 

      Wypróbuj NSX Data Center

      Odkryj platform? wirtualizacji dla SDDC.

      Otwórz zaj?cia praktyczne 

      Wypróbuj vSAN

      Odkryj mo?liwo?ci pami?ci masowej flash b?d?cej fundamentem HCI.

      Otwórz zaj?cia praktyczne 

      Wypróbuj Workspace ONE

      Odkryj opart? na analizach platform? cyfrowego miejsca pracy.

      Otwórz zaj?cia praktyczne 

      Pi?? przyczyn, dla których chmura u?atwia dyrektorom CIO wdra?anie innowacji

      Innowacje to klucz do sukcesu — zw?aszcza w obliczu rosn?cych oczekiwań i silnej konkurencji. Firmy potrzebuj? ich na co dzień i do dalszego rozwoju.

      Przeczytaj artyku?
      末满18影院禁